Fakturačná adresa: Action Sports, s.r.o., Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava

Poštová adresa: Action Sports, s.r.o., P.O. Box 85, 850 05 Bratislava 55

Kontakt: +421-908-762042, +421-908-776787

Muničák Bratislava: +421-908-464929
Muničák Košice: +421-908-335454

Email: info@akcnesporty.sk
Správca webu: webmaster@akcnesporty.sk

IČO: 35794534
DIČ: SK 2020214042

Copyright © Action Sports s.r.o. 2008, all rights reserved